تبلیغات
محفل ادبی گلستان|ادبیات و روانشناسی - فهرست از آفریقا سیاه دیده می شویم 45 شعر عاشقانه و زد جنگ

محفل ادبی گلستان|ادبیات و روانشناسی

ادبیات روانشناسی

نوشته های تازه

تنهایی دره یا قله ، فرامرز فرحمهر

من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را حس کنم، تنهایی مانند شبحی همراهم بود، گاهی با شیطنت های کودکانه به شانه ام می زد و پشت درخت های انار پنهان می شد! و گاهی کفش هایم را هم پنهان می کرد تا از خانه بیرون نروم و کنارش

تنهایی ، فرامرز فرحمهر

بمانم ، من تنهاتر از آن بودم که تنهایی را درک کنم! به مرغ هایم غذا می دادم، با سگ هایم حرف می زدم و گربه هایم را به آغوش می کشیدم، با توپ پلاستیکی دولایه ام، به دیوار شوت می زدم و با چرخم، تمام سر پایینی های محل را، طی می کردم و می خوردم زمین، پوست پاهایم می رفت تنهایی بغلم

ادامه ...
گفتگو با آدمی درونی ، پونه مقیمی

اگر میتوانستم تو را از غمها دور نگه میداشتم و کاری میکردم که هیچگاه اشک از چشمانت سرازیر نشود مگر برای خنده های بدون وقفه، اگر میتوانستم تو را از سختی ها دور نگه میداشتم و دنیا را همیشه به کامت میگرداندم ، اگر میتوانستم کاری میکردم

اگر میتوانستم ، پونه مقیمی

که هیچگاه ناامید نشوی، اگر میتوانیتم خیلی کارها برایت میکردم، اما نمیتوانم. من نمیتوانم دنیا و قوانین دنیا را تغییر دهم، نمیتوانم کاری کنم که پیر نشوی، که طرد نشوی، که اشتباه نکنی که آسیب نبینی! من هیچگاه نمیتوانم، شبیه یک احمق با تو برخورد کنم و به تو بگویم همه چیز درست میشود من نمیتوانم

ادامه ...
جنگ یا پذیرش، خودتان انتخاب کنید

ما به دنیا نیامده ایم که با آدم ها در رابطه هایمان بجنگیم، ما به دنیا آمده ایم که آدم ها را با تمام نقض هایشان بپذیریم! دنیا محل جنگ نیست، محل پذیرش است! پذیرش تفاوت ها و نقص ها! و گاهی این پذیرش انقدر سخت میشود که بسیاری از آدم

جنگ یا پذیرش

ها ترجیح میدهند بجنگند، تا مجبور به تحمل پذیرش نشوند. به هر حال در بسیاری از ما خشمگین بودن راحت ترین راه حل است، چون در خشم خیلی لازم نیست چیزی را بپذیریم و در حمله کردن خیلی لازم نیست منطقی به نظر برسیم ، تکرار میکنم، چون در خشم خیلی لازم نیست چیزی را بپذیریم

ادامه ...


فهرست اشعار از آفریقا سیاه دیده می شویم-42  شعر عاشقانه و زد جنگ-هادی خوانساری

اشعار کتاب از آقریفا سیاه دیده می شویم، هادی خوانساری
دانلود این کتاب از لینک روبرو
1_ آفتاب پرست2_ ضیافت
3_ الماس نامت4_ بنیان
5_ آن ها...!
6_ حضور
7_ بدون وقت قبلی8_ قله
9_ بی مهابا ترکم کن
10_ آوازه خوان
11_ بوی گند خیانت12_ بشقاب
13_ سیاهی
14_ دروغ گوی مشهور
15_ حتا
16_ گریز
17_ انعکاس
18_ عود
19_ شانزلیزه یا سید اسماعیل
20_ بغض
21_ کاشفان رمز تاریکی
22_ کلید
23_ لریتا
24_ تغییر
25_ عطر تو در سرزمینی دور
26_ تقدیر من
27_ عشق و افراط
28_ پانسمان
29_ سزار
30_ زخم سفید
31_ اشتراک
32_ پا به ماه
33_ بزرگراه آئورت
34_ سوء تفاهم
35_ دریاچه ای در ماه36_ عاشقانه - سیاسی
37_ حکومت زیبایان
38_ ارابه ی تاریخ
39_ درد ماندگاری
40_ اعتماد به نفس
41_ فراگیر
42_ تاریخ
مطالب پونه مقیمی
پونه مقیمی

ابر برچسب ها